Öznur Durgut Şevik

Edebiyat

BİZ BİZE

Yine geldiler. “Gidin başımdan artık!” Sesli söylesem ya bunu, diyemiyorum. Oysa bu ameliyattan...

Edebiyat

DENEY

Kahve makinesindeki yeni demlenmiş kahvenin kokusu mutfağı doldurmuştu. Eskiden beri kahve...

Edebiyat

AL YAZMALI SARI GELİN

Güneş doğuyor ufuktan. Hava ağarıyor yavaştan yavaştan. Yürüyorum güneşe doğru, sırtımda çapam...

Edebiyat

SİNEK

Küçük odanın içinde dolaşan dev karasineğin vızıltısı sinirini epeyce bozmuştu. 9

Edebiyat

KABUS

Ne oldu? Nerdeyim? Ne bu karanlık? Kimse yok mu? Neden hareket edemiyorum? Ne var etrafımda böyle...