Haftalık Öneriler Öneriler

Spinoza Problemi – Nazi Subayının Paradoksu, Irvin D. Yalom

Irvin Yalom’un Spinoza Problemi, baskı rejimleri, faşizan yönetimler, totaliter devletler olduğu sürece güncelliğini ve önemini yitirmeyecek sorular ile bizi karşı karşıya bırakıyor: “Irkçı ve baskıcı düşünceler nasıl bir kişilik yapısı içinde serpilip gelişir? Böyle bir kişiliğin iç dünyası nasıl biçimlenir? Ne tür düşünsel ve duygusal arka plan bu düşüncelerin gelişimi için uygun bir zemin sağlar?”

Bu çok çarpıcı ve kitabın sonuna kadar işlenmiş soruların bir başka soru ile birleştirildiğini görüyoruz: “Özgür ve bağımsız düşünce nasıl bir kişilik yapısının ürünüdür ya da özgür düşüncenin içinde beslenip gelişeceği özel bir düşünce ve duygu bileşiminden söz edebilir miyiz?”

Bir psikoterapist için meydan okuyucu bu iki soruyu birleştirecek bir kurgu yaratmanın bütün zorluklarını aşan Yalom, kitabında hem bu soruları takip etmemizi sağlıyor, hem de heyecan verici olaylar örgüsünü felsefi düşünceler ile birleştirerek bir yazım ustalığı sergiliyor.

Irvin Yalom, Bugünü Yaşama Arzusu, Nietzsche Ağladığında yapıtlarında olduğu gibi, Spinoza Problemi’nde de “psikobiyografik” bir çalışma sunuyor. Bir Yahudi düşünürün büyük Alman filozofları ve yazarları tarafından neden çok sevildiği ve göklere çıkarıldığı sorusunu hayatı boyunca yanıtlamaya çalışan Yahudi düşmanı Nazi Subayı Rosenberg ile bu sorunun merkezinde yer alan Spinoza’nın hayatlarından kesitler sunan bir kurguya dayandırıyor romanını. Bu iki karşıt kişilik, kendilerini besleyip büyüten koşullar eşliğinde, psikolojilerinin derinliklerinde gerçekleşen çatışmalar ve çözülmeler ya da sorunları belli biçimlerde çözüme erdirme biçimleri ele alınarak anlatılıyor.

Sevcan Özbek Akın

Küçüklüğünden beri okuma heveslisi; önüne ne gelse okuyan, bu zamana kadar dünyanın birkaç ülkesi dahil, birçok sokak, mahalle, şehir gezmiş, biraz takıntılı, biraz dağınık birisi. Yazmayı ilk defa ortaokulda denemiş; ama ben bunu yapamıyorum, deyip vazgeçmiş. Bu tutku aklının bir köşesinde kalmış olacak ki yıllar sonra bu işin eğitimini almaya karar vermiş ve Yazarlık eğitimi sırasında harika insanlarla bir araya gelmiş büyük bir heyecanla karnavalın renklerinden biri olmaya karar vermiş.

YAZAR HAKKINDA

Sevcan Özbek Akın

Küçüklüğünden beri okuma heveslisi; önüne ne gelse okuyan, bu zamana kadar dünyanın birkaç ülkesi dahil, birçok sokak, mahalle, şehir gezmiş, biraz takıntılı, biraz dağınık birisi. Yazmayı ilk defa ortaokulda denemiş; ama ben bunu yapamıyorum, deyip vazgeçmiş. Bu tutku aklının bir köşesinde kalmış olacak ki yıllar sonra bu işin eğitimini almaya karar vermiş ve Yazarlık eğitimi sırasında harika insanlarla bir araya gelmiş büyük bir heyecanla karnavalın renklerinden biri olmaya karar vermiş.

Bir Yorum Yazın

+ 51 = 54