Haftalık Öneriler Öneriler

İlyada ve Odysseia – Homeros

Homeros (y. MÖ IX. yüzyıl): Hayatı hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte MÖ IX. yüzyılda Sakız Adası’nda yaşadığı sanılmaktadır. Eserleri Antik Yunan devletlerinde her tür bilginin kaynağı sayılan Homeros, Ilyada ve Odysseia destanlarıyla edebiyatın hemen her türünü günümüze dek etkilemeyi başarmıştır.

En ünlü Antik Yunan destanı olan Ilyada’da dokuz yıldır süren Troya Savaşı’nın elli bir günlük bir kısmı anlatılır. Ilyada dünya edebiyatının temel taşlarından biri olduğu kadar, konu ettiği döneme ışık tutan en gerçekçi eserdir. Bu eşsiz destan Antik Yunan’da neredeyse bir kutsal kitap sayılmıştır. 1958-1962 yılları arasında Azra Erhat – A. Kadir çevirisiyle Iş Bankası Kültür Yayınları’nca dört cilt olarak yayımlanan Ilyada Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi’nde tek cilt olarak yerini almıştır.

Odysseia, Troya Savaşı kahramanlarından Odysseus’un, ülkesi İthake’ye dönerken on yıl süren yolculuğunda yaşadığı maceraları anlatan büyük bir destandır. Odysseus ismi Yunanca’da “bela” anlamına gelmektedir, hem “başı beladan kurtulmayan” hem de “başkalarına bela getiren” anlamında kullanılır. Truva savaşı dönüşünde tayfalarının açgözlülüğü ve kendi kibri nedeniyle pek çok belaya bulaşır. Poseidon’un oğlu Polyphemus’la savaşmaktan cadı Kirke’yle karşılaşmaya;  ölüler dünyasına düşmekten tatlı şarkılarıyla adamları delirten Siren’lerin  adasına gitmeye; altı kollu deniz canavarı Skylla ile savaşmaktan yedi sene boyunca Ogygie adasıbnda Kalypso’nun aşk tutsağı olmaya kadar gerçekten de pek çok belaya bulaşmıştır…

İthake’de ise karısı Penelope evine yerleşip içlerinden biriyle evlenene kadar tüm varlığını tüketen 108 taliple birlikte yaşamaya zorlanmaktadır. Odysseus’un macerası evine döndüğünde de devam etmektedir…

Homeros’un eserleri gerek karakterlerinin, gerek kurgusunun modern romana yakınlığıyla bütün dünya edebiyatını etkilemiştir.

KAYNAKÇA:

*Tanıtım Bülteni     *Vikipedi

 

Gizem Ozan Aslan

En sevdiği çiçek yasemin olan kadın, gecenin sessizliği içinde yazıyordu. Yarayı ve izi… Zamanı ve yansımayı… Bazı kelimelere fena takıntılı, karakterleri hezeyanlı, deliliği düş ile değiş tokuş ediyordu. Kendini bildi bileli…

YAZAR HAKKINDA

Gizem Ozan Aslan

En sevdiği çiçek yasemin olan kadın, gecenin sessizliği içinde yazıyordu. Yarayı ve izi… Zamanı ve yansımayı… Bazı kelimelere fena takıntılı, karakterleri hezeyanlı, deliliği düş ile değiş tokuş ediyordu. Kendini bildi bileli…

Bir Yorum Yazın

+ 64 = 71