kızılölümünmaskesi

Sanat

KIZIL ÖLÜMÜN MASKESİ

… İşte o zaman, gösterdiği bir anlık korkaklıktan utanmış ve öfkeden kudurmuş olan Prens Prospero...