Yalnzlık

Edebiyat

KABUS

Ne oldu? Nerdeyim? Ne bu karanlık? Kimse yok mu? Neden hareket edemiyorum? Ne var etrafımda böyle...