#pazarkeyfi

Edebiyat

SİNEK

Küçük odanın içinde dolaşan dev karasineğin vızıltısı sinirini epeyce bozmuştu. 8